W. A. Mozart


Welcome Mozart!

Smetanova síň Obecního domu,


V současné době sice nemáme žádné Mozartovo výročí (1756–1791), ale přesto je milé, že vysokoškolský soubor se rozhodl poctít největšího klasického komponistu uvedením několika jeho skladeb.

Symfonie č. 38 s podtitulem „Pražská” se nabízí jako první, Klarinetový koncert se sólistou berlínských filharmoniků Walterem Seyfarthem, je jako jeden z posledních opusů dílo mimořádně procítěné a závažné. A prostřednictvím předehry se dostaneme k opeře Don Giovanni, kterou tehdy přijali Pražané s velkým nadšením. Přijďte si, vážení diváci, poslechnout, zdali třeba i Američané z Kentucky Mozartovi „rozumí”.

Program koncertu

 

Wolfgang Amadeus Mozart

  • Don Giovanni, předehra k opeře, KV 527
  • Koncert pro klarinet a orchestr A dur, KV 622
  • Symfonie č. 38 D dur „Pražská”, KV 504

Galerie