Jaroslav Tůma


Jaroslav Tůma – varhanní recitál

Kostel Panny Marie před Týnem,


30. června uplyne 415 let od narození Adama Václava Michny, českého hudebníka, skladatele a básníka. Nejznámějšími jsou jeho tři cykly hymnických skladeb, Česká mariánská muzika, Loutna česká a Svatoroční muzika. Michna byl též zdatným varhaníkem a téměř celý život působil v proboštském chrámu v Jindřichově Hradci. 

Koncert v chrámu Matky Boží před Týnem, na který vás srdečně zveme, je rovněž srdeční záležitostí našeho virtuózního varhaníka Jaroslava Tůmy. Připravil si pro vás řadu Michnových varhanních skladeb a doplnil je o své vlastní variace, věnované, jak jinak, rytíři Michnovi z Otradovic.

Program koncertu

 • Jan Pieterszoon Sweelinck
  Fantasia chromatica in d
 • Adam Václav Michna z Otradovic
  Lidská křaplavost a anjelská líbeznost - hymnus
 • Jaroslav Tůma
  Pocta A. V. Michnovi ve stylu Samuela Scheidta
  Variatio I  cantus firmus in alto
  Variatio II  quasi violino
  Variatio III  cantus firmus in basso
 • Adam Václav Michna
  Mariánské larmo  hymnus
 • Jaroslav Tůma
  Pocta A. V. Michnovi ve stylu Dietricha Buxtehudeho
  Praeludium in C
 • Adam Václav Michna
  Smrt, konec, zvonec  hymnus
 • Jaroslav Tůma
  Pocta A. V. Michnovi ve stylu Girolama Frescobaldiho
  Toccata per l´elevatione
 • Adam Václav Michna
  Svaté lásky labyrinth - hymnus
 • Jaroslav Tůma
  Pocta A. V. Michnovi ve stylu Johanna Kriegera
  Passacaglia in g
 • Adam Václav Michna
  Allegro na nebe vstupujícího Krista Ježíše  hymnus
 • Jaroslav Tůma
  Pocta A. V. Michnovi ve stylu Johanna Pachelbela
  Variace I  VII
 • Jaroslav Tůma
  Pocta A. V. Michnovi na hymnus Oheň svatodušní
  Passamezzo, Hymnus a Saltarello
 • Adam Václav Michna
  Duše v očistcovém ohni  hymnus
 • Jaroslav Tůma
  Pocta A. V. Michnovi ve stylu Georga Muffata
  Toccata in a
 • Johann Sebastian Bach
  Toccata a fuga d moll  Dórická BWV 538

 

Účinkující

Galerie