Jaroslav Tůma

Jaroslav Tůma se narodil v roce 1956. Vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky a Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Šlechty (varhany) a prof. Zuzany Růžičkové (cembalo). Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986. Dále se stal laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. v Linci v roce 1978, v soutěži Pražského jara v roce 1979, v soutěži Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku v roce 1980 a mnoha dalších. Bohatá koncertní činnost jej zavedla do většiny zemí Evropy včetně Islandu a Turecka, do USA, Kanady, Japonska, Mongolska, Singapuru či Jihoafrické republiky. Od roku 1990 vyučuje varhanní hru a improvizaci na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze a je častým členem porot mezinárodních varhanních soutěží. Jako pedagog hostuje pravidelně i na mnohých mezinárodních interpretačních kurzech (např. Orgelakademie Lichtenstein, Orgelakademie Niederlausitz, aj.)

V letech 1990 až 1993 uvedl v Praze v jedenadvaceti koncertních programech kompletní Bachovo varhanní dílo. Souborně provedl opakovaně doma i v zahraničí také další velké Bachovy cykly, např. oba díly Dobře temperovaného klavíru na klavichordu, Goldbergovy variace na cembale či Umění fugy na varhanách. Často uvádí i hudbu českých skladatelů 19. a 20. století, např. J. Kličky, B. A. Wiedermanna či Petra Ebena.

Tůmova diskografie čítá již přes padesát titulů, převážně sólových. U firmy Supraphon vyšla jeho řada kompaktních disků "Historické varhany Čech", která zachycuje autentický zvuk vzácných varhan různých epoch od renesance až po začátek 20. století. U firmy Arta Records vydal kromě řady titulů bachovských (Dobře temperovaný klavír, Goldbergovy variace, Orgelbüchlein, Toccaty, preludia a fugy) např. Třicet šest fug pro pianoforte Antonína Rejchy, Eklogy Václava Jana Tomáška, varhanní sonáty Paula Hindemitha, dále dva disky s varhanními improvizacemi. První z nich je sestaven ze záznamů improvizací z veřejných vystoupení po celém světě, druhý přináší improvizace na témata Bedřicha Smetany pořízené na významných nástrojích v Čechách pod názvem Moje Vlast. Pro Český rozhlas připravuje Jaroslav Tůma pořady o varhanní a duchovní hudbě, v roce 2012 dokončil také soubornou rozhlasovou nahrávku devětadvaceti klavírních sonát Jana Ladislava Dusíka.

Je autorem hudby k filmu Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu a sbírky varhanních skladeb Svaté lásky labirynth aneb Česká mariánská muzika na témata Adama Václava Michny z Otradovic.

Kromě recitálových programů na varhanách, varhanním positivu, cembale, pianoforte či klavichordu uvádí i programy komorní, např. s Josefem Somrem (J. Zeyer: Zahrada mariánská/J. Haydn: Sedm slov Vykupitelových na Kříži), Janem Hartlem (k výročí Mistra Jana Husa), Adélou Srncovou (Varhanní koncert o Víře, Naději a Lásce aneb Královský nástroj tančí), a řadu dalších. V roce 2015 je na festivalu Smetanova Litomyšl premiérováno hudebně taneční představení Vyvolený na motivy Thomase Manna, ke kterému upravil text a vytvořil hudební podklady pro kolektivní improvizaci na motivy klávesových skladeb ze 14. až 16. století. Na tomto představení spoluúčinkují Adéla Srncová (tanec), Stefan Baier (klávesové nástroje), Liselotte a Jan Rokytovi (Panova flétna a cimbál) a Alan Vitouš (perkuse).

Jaroslav Tůma